Posted in Uncategorized

Наум Петрески о оваа година на голема Австралиска турнеа со негова екипа

По ланската успешна турнеја Наум Петрески и оваа година со голема Австралиска турнеја во мај и јуни.Да посетиме лани Наум заедно со Зуица ,клавијатирисот Илија…

Continue Reading...