Интернационалниот музички фестивал ТРА ЛА ЛА 2019, во локалитетот Долни Сарај во Охрид ќе се одржи Концерт на филмска музка

Во рамките на одбележувањето на 20-годишнината на Интернационалниот музички фестивал ТРА ЛА ЛА 2019, во локалитетот Долни Сарај во Охрид ќе се одржи Концерт на филмска музка. Ќе нстапат 28 учесници од 13 од вкупно 21 земја учеснички на 20-тиот јубилеј на овој фестивал.
На прекрасната летна сцена во Долни Сарај ќе имаме пријатно музичко и визуелно уживање, покрај неодоливиот поглед кон Охридското Езеро, да ги слушнеме најдобрите филмски хитови, испеани во живо од волшебните вокали на големите звезди на овој фестивал.
20 ГОДИНИ НИЕ ПОВРЗУВАМЕ СВЕТОВИ!
16.08.2019, 20:00 часот, сцена Долни Сарај – Охрид
Влезници можете да набавите во продаѓната мреза на www.kupikartizase.com

As part of the celebration of the 20th anniversary of the TRA LA LA 2019 International Music Festival, a Film Music Concert will be held in the Dolni Saraj locality in Ohrid. 28 participants from 13 of the 21 participating countries will attend the 20th jubilee of the festival.
On the beautiful summer scene in Dolni Saraj we will have a pleasant musical and visual enjoyment, besides the irresistible view of Lake Ohrid, to hear the best movie hits, sung live from the magical vocals of the big stars of this festival.
20 YEARS WE ARE CONNECTING THE WORLDS!
16.08.2019, 20:00, scene Dolni Saraj – Ohrid
Tickets can be purchased at the sales network at www.kupikartizase.com

Author: FOLKCLUBTV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *